Bericht van het bestuur

Het bestuur van de Capella Vesperale Eindhoven heeft de situatie rondom de COVID-maatregelen en de effecten daarvan op de evensongs besproken. Momenteel nemen de besmettingen weer toe en het risico bestaat dat dit, met de aanvang van de scholen, alleen nog maar zal toenemen.

De Sint Catharinakerk hanteert de richtlijnen van het Bisdom, de beheerder van de kerk. Het Bisdom heeft voor de vieringen een eigen extra protocol toegevoegd aan het officiƫle RIVM protocol, waardoor veel zaken scherper worden gesteld, zoals een verbod op zingen/schreeuwen en gezamenlijk luid uitspreken van teksten. Bovendien mogen de uitvoerenden op het priesterkoor voorlopig (nog) niet zingen en als dat tezijnertijd wel kan, dan moeten ze op 5 meter afstand staan van elkaar. Wellicht kan dat 1,5 meter worden met een zig-zag opstelling, maar ervaringen elders leren dat de koorleden elkaar ook op die afstand onvoldoende kunnen horen. Het bovenstaande geldt niet alleen voor de vieringen, maar ook voor de repetities. De dirigent moet op minimaal 5 m afstand van de koorleden staan en de koorleden moeten onderling weer op minimaal 1,5 m afstand staan.

Met spijt in het hart, maar vol overtuiging dat dit voor nu het enig juiste besluit is, deelt het bestuur mee dat in 2020 geen evensongs en geen Lessons & Carols gehouden zullen worden. Eind december/begin januari zal een besluit worden genomen of de evensongs hervat kunnen worden of dat wij deze nog verder moeten uitstellen.