Donaties

De maandelijkse evensongs van de Capella Vesperale worden financiƫel mogelijk gemaakt door

  • de jaarlijkse bijdrage van de koorleden
  • de opbrengst van de collecten
  • vrijwillige bijdragen van onze donateurs.
  • incidentele bijdragen van sponsors

De Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven, waar de Capella onderdeel van is, verwelkomt graag nieuwe donateurs. De belastingdienst heeft de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het registratienummer is 806611546.
Het banknummer van de stichting is NL42 RABO 017 00 61 833.