De Capella Vesperale

De eerste Evensong in de Sint-Catharinakerk in Eindhoven werd op zondag 1 oktober 1995 door het koor gezongen, toen nog onder de voorlopige naam Evensong Cantorij. Sinds december 1996 zingt het koor in koormantels. Tevens is toen gekozen voor de huidige naam Capella Vesperale. In 1997 is door de initiatiefnemers Ruud Huijbregts, Chris Mondt en Fred Vonk de Stichting Oecumenische Koorvespers opgericht om ook een organisatorisch kader voor de Capella Vesperale te hebben.

De Evensongs – muzikale vesperdiensten in de traditie van de Anglicaanse kerk – worden maandelijks in de Sint-Catharinakerk (in de volksmond “de Cathrien”) in Eindhoven gehouden. De Evensong in de Cathrien is gebaseerd op de orde zoals die vanouds in de Anglicaanse kerk in gebruik is, met als hoofdbestanddelen de gereciteerde Psalmen, de zogenaamde Canticles (de lofliederen van Maria – Magnificat – en Simeon – Nunc Dimittis) – en het Anthem. Behalve de maandelijkse Evensong is het Festival of Lessons and Carols in de Kersttijd een jaarlijks weerkerend evenement. In deze viering wisselen schriftlezingen, koorstukken en gezamenlijk gezongen Christmas Carols elkaar af. Kijk voor meer informatie bij de link “Over de Evensong” in het menu links.

Vanaf de oprichting heeft het koor onder de enthousiaste en inspirerende leiding gestaan van Ruud Huijbregts, organist/dirigent van de Sint-Catharinakerk. In 2004 is Esther Sijp eveneens dirigent van het koor geworden en sinds het afscheid van Ruud in 2015 is zij nu de vaste dirigent. Wegens ziekte heeft Esther in 2018 een stap terug moeten doen en sindsdien wordt het koor (afwisselend) geleid door Fred Vonk en Kees Doevendans. De orgelbegeleiding wordt meestal verzorgd door Gerard Habraken. Aan de Evensong werken voorgangers uit verschillende Eindhovense kerken mee.

De Capella bestaat uit een vaste kern van ca. 20 zangers, die voor zover mogelijk, alle diensten meezingen. Daarnaast is er een bestand van “gastzangers” die worden gevraagd wanneer bij bepaalde stemgroepen onderbezetting dreigt. Gastzangers kunnen zich ook spontaan aanmelden voor een bepaalde Evensong. Van alle zangers wordt verwacht dat ze (ruime) koorervaring hebben en zelfstandig hun partij thuis kunnen instuderen. Voorafgaand aan elke Evensong zijn drie repetities op vrijdagavond (van 19.45 tot 22.15 uur) en een generale repetitie op zondagmiddag (om 15.00 uur, voorafgaand aan de Evensong). Voor het Festival of Lessons and Carols op 24 december worden vier repetities gehouden.

Bekijk hier het reglement van ons koor.
Bekijk hier onze brochure voor het seizoen 2019-2020
Download our flyer for 2019-2020 (in English)