Liturgie van de Evensong in Eindhoven

De liturgie van de Evensong in de Cathrien volgt de orde van het Evening Prayer uit het Book of Common Prayer van de Church of England. We vinden er dus de onderdelen van de Anglicaanse Evensong, zoals het Psalmgebed, de lezingen, het Magnificat en Nunc Dimittis, het Anthem, de gebeden en hymnen, zoals hieronder aangegeven.

Orde van de Evensong in de Cathrien

 • Orgelspel
 • Processielied
 • Voorbereidingsgebed
 • Psalmgebed
 • Profetenlezing
 • Magnificat
 • Evangelielezing
 • Nunc Dimittis
 • Zondagslied
 • Gebeden
 • Anthem
 • Slotgebed
 • Zegen
 • Slotlied
 • Orgelvoluntary

Voor de Evensong in de Cathrien hebben wij ervoor gekozen om voor de gebeden, de lezingen en de gezongen responses de Nederlandse taal te gebruiken. Het Psalmgebed wordt in het Nederlands op Anglicaanse chants gereciteerd. De composities voor het Magnificat en Nunc Dimittis, en het Anthem zijn haast altijd van Engelse componisten, en worden in het Engels gezongen. Het processiegezang en het slotlied zijn meestal uit Engelse liedbundels gekozen en worden in het Engels gezongen. Verder zingen we na het Nunc Dimittis een lied uit een Nederlandse bundel, passend voor de betreffende zondag.
Hierdoor hopen we een goede balans te krijgen tussen het Engelse karakter van de Evensong en de toegangkelijkheid voor de Nederlandse deelnemer aan de viering.