Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven

Welkom op de website van de Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven. Hier vindt u alle informatie over de stichting en over het koor van de stichting, de Capella Vesperale. In 1997 hebben de initiatiefnemers Ruud Huijbregts, Chris Mondt en Fred Vonk de stichting opgericht om een organisatorisch kader te geven voor de Capella Vesperale die toen al maandelijks een Anglicaanse Choral Evensong verzorgde.

De statutaire doelstelling van de Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven (hierna te noemen “de stichting”) is:

“De stichting heeft ten doel het organiseren van oecumenische vespers, waarbij de muzikale invulling een centrale rol speelt. Het doel van de stichting omvat voorts het in stand houden van een of meer koren, die voor die muzikale invulling zorg kunnen dragen.”

Hoofdpunten uit het beleidsplan:
In de afgelopen jaren heeft de doelstelling vooral betekend dat de Capella Vesperale (bijna) maandelijks een Evensong volgens de Anglicaanse traditie verzorgde, met op 24 december een traditioneel “Festival of Lessons and Carols”. Omdat deze activiteiten dreigden vast te lopen en het voortbestaan van de Capella werd bedreigd, is het beleid er sinds 2016 in de eerste plaats op gericht om het voortbestaan van de Capella Vesperale en de maandelijkse Evensongs te verzekeren. Pas wanneer dit alles goed verankerd is zal naar invulling van de statutaire doelstelling met andere vespervormen gezocht worden. De eerstkomende jaren lijkt dit nog niet haalbaar te zijn.

Klik hier of in het menu aan de linkerkant van de pagina voor bestuurlijke en ANBI informatie.