Repetitiedata

NB: Voorlopig zijn geen repetities gepland. Zie het bericht van het bestuur.

Repetitiedata voor de komende Evensongs staan in de tabel hieronder. Repetities worden in het algemeen gehouden in de ontmoetingsruimte van de Sint-Catharinakerk van 19.45 – 22.15 uur. Indien door omstandigheden moet worden uitgeweken naar een andere locatie dan wordt dat op deze pagina vermeld en zonodig tevens per email aan de zangers meegedeeld. De vet gedrukte data zijn anders dan in het gebruikelijke schema.