ANBI informatie

De Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17100907.
De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het ANBI registratienummer is 8066.11.546.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden:

  • Voorzitter: René Wilmink
  • Secretaris: Bert Jan van Haarlem
  • Penningmeester: Erik van Nuland
  • Algemeen lid: Fred Vonk (dirigent)
  • Algemeen lid: vacant

Door op een link hieronder te klikken kunt u verschillende bestuurs-stukken bekijken (in pdf-formaat, opent in een nieuw venster):
Statuten van de stichting
Beleidsplan van de stichting
Reglementen van de stichting
– Jaarverslagen    2016    2017    2018    2019   2020   2021
 – Financiële jaarverslagen    2016    2017    2018    2019   2020   2021

Zie ook de pagina Donaties