Nunc Dimittis – Nederlands

Nu laat u, ​Heer, uw dienaar in ​vrede​ heengaan,
zoals u hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

In de liturgie wordt na de tekst van het Nunc Dimittis vrijwel altijd het Klein Gloria gezongen:

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen